User login

Vi gör det enklare att hitta en avloppsanläggning

Ingen har avlopp som hobby och för nybörjare är inköpet av ett nytt avlopp en förvirrande upplevelse på en tidigare okänd marknad. Där är många nya begrepp, massor av information från alla håll och kanter och marknadens alla erbjudanden där alla tycks kunna lösa allt överallt. Samtidigt förväntas man kunna förstå och fatta beslut om något som de flesta är ganska ointresserad av, nämligen avlopp.
 
Man vill vara en miljövän och göra rätt, hitta rätt produkt och leverantör som inte bara säljer utan finns kvar om det krånglar. Här får du stöd att ta dig igenom avloppsprocessen, en checklista som hjälper dig att hitta en anläggning som passar de unika förutsättningarna för din fastighet från företag som kan leverera med kvalitet och senare erbjuda support och service på anläggningen.
 
Det handlar om att minska utsläpp av näringsämnen och man kan man se checklistan som ett recept på ett lyckat avloppsprojekt. Men på samma sätt som när vi lagar till våra livsmedel hänger allt till slut på kockarna och kvaliteten på ingredienserna.

Recept på ett lyckat avloppsprojekt

1 - Börja med att själv ta reda på 3 saker
  • Miljöklassificering vid fastigheten, normal eller hög skyddsnivå (fråga kommunen).
  • Antal personer som normalt använder anläggningen + eventuella återkommande maxbelastingar (det vet du bäst själv).
  • Om avloppet är blandat (WC+BDT) eller endast bad, disk och tvätt (BDT) (tänk efter!).
2 - Beroende på miljöklassning av fastigheten:
3 - Läs sedan om:
Om du redan anlitar en entreprenör som du litar på kan göra ett bra jobb till ett rimligt pris, hoppa över steg 4&5.
 
4 - Kontakta de tillverkare som verkar intressanta, be dem rekommendera utbildade och erfarna entreprenörer i din kommun.
5 - Kontakta entreprenörerna, begär in offerter och jämför priser.
 
Tänk på att avloppsprojektet är långdraget men också på att när projektet väl är klart behöver anläggningen skötsel och då kan man behöva hjälp i olika situationer. Det är här vi kommer in med en livlina och erbjudande om serviceavtal. Avloppsprocessen är en kedja av aktiviteter som löper på under flera år och som slutar med en anläggning som regelbundet behöver skötas om och kontrolleras, "Serviceboken" är en kostnadsfri webbtjänst där du hittar instruktioner och kan registrera åtgärderna, något som kommunen sen kan komma att begära in.
 
Det övergripande syftet med webbplatsen är att skapa en ökad förståelse för hos köparna av avloppsanläggningar, om vad det är man köper och hur anläggningen sedan måste skötas för att fungera som det är tänkt. Det finns förbättringspotential hos leverantörena men samtidigt ett ansvar hos köparna att intressera sig och lära sig sköta om sina anläggningar. Generellt sett  fungera service och egenkontroll dåligt på anläggningar för hög skyddsnivå. Skärpningspotential på alla håll alltså. Ingen fastighetsägare ska lämnas ensam utan att veta var man kan få hjälp med sin anläggning. Affärsidéen med webbplatsen är att erbjuda  support- och servicekontrakt till fastighetsägare och förmedla dessa till entreprenörer runt om i landet som kan leverera service med hög kvalitet.

Nu blir det reklamfilm