User login

BDT-filter

Ett BDT-filter (eller gråvattenfilter) är den funktionsmässigt enklaste varianten och kan vara en lösning för fritidshus som endast används under sommaren och där vattenförbrukning är mycket låg. Vanligtvis består den av en behållare som har den dubbla uppgiften att samla slam och biologiskt bryta ner bakterier och organiskt material. Själva filtret består av ett organiskt material t.ex. bark eller mull som regelbundet måste bytas ut.
 
BDT-filter måste skötas och för den händige fastighetsägaren är det en relativt enkel uppgift men om den tas omhand blir det till sist en äcklig och illaluktande uppgift. Många kommuner är skeptiska till BDT-filter och det finns idag få utvärderingar av BDT-filtrens förmåga att reducera utsläpp.
 
Det är också möjligt att själv bygga ett BDT-filter på fastigheten som då kan bestå av en låda med mull och en efterföljande stenkista.
 

Skötsel

  • Regelbunden egenkontroll (läs tillverkarens skötselanvisningar) och föra loggbok
  • Utbyte och kompostering av det organiska materialet.
  • Rengöring av behållare

(Här är fastighetsägaren utlämnad åt sig själv, det finns ingen professionell service)