User login

nyttavlopp.nu har flyttat

Webbplatsen nyttavlopp.nu har flyttat in till avloppsprocessen.se, inget stort steg eftersom det alltid har handlat om att berätta om helheten. Vi erbjuder fortsatt fri rådgivning i våra lokaler i Hägersten, om än i begränsad omfattning, och hjälp med miljöansökan. Via kontaktformuläret kan du anmäl intresse för en timmes fri rådgivning 
 
Det finns det ingen universallösning – din fastighet har unika förutsättningar! Vi hjälper dig att hitta rätt avloppstyp utifrån:
  • Fastighetens läge – stugområde eller enskilt, tillgänglighet
  • Tomtens topografi – storlek, lutning, åtkomlighet slamtömning mm
  • Markens beskaffenhet – sandig, lerig, bergig
  • Hälsoskydd – närhet till brunn, sjö, grundvatten
  • Typ av toalett – separat eller blandat avlopp
  • Nyttjande – antal personer (5 är standard), fritidshus eller året-runt
Läs mer om hela avloppsprocessen och sök bland avloppslösningar för normal respektive hög skyddsnivå.