User login

Tillverkare och generalagenter små avloppsystem

Kretsloppsbolaget rankar de ledande (+ några mindre) leverantörerna av små avloppsanläggningar i Sverige. Företagen i listan uppfattar vi har produkter som är av bra kvalitet och fungerar i verkligheten, istället fokuserar jämförelsen på service och kvalitetsarbete. Initialt är de flesta företag endast gissade (G), allt eftersom vi kontaktar företagen gör vi en uppskattning (U) och i slutänden avser vi även kontrollera (K) genom att testa företagens rutiner i syfte att skapa en så riktig bild som möjligt. Notera att ingen siffra är korrekt, bara bara testdata.

Företag Kvalitet Support & Service Kvalitet dokumentation mm Verksamhet
Alnarp Cleanwater Technology AB (33p) G
Marknadsför:
 • Bioreningsverk - Fosforfilter
Relation: Direktkontakt kund (5)
Support: Telefon dagtid, E-post (5)
Organisation: Entreprenörsnätverk (3)
Omfattning serviceavtal
Avancerad felsökning, Provtagning utgående vatten (4)
Manual Egenkontroll (4)
Instruktioner Installation (4)
Teknisk beskrivning (2)
Utbildning entreprenörer (2)
Egen miljöarbete (4)
Ekonomi
Anst: 7
Start: 2008
Oms: 16000 tkr
Topas Vatten AB (29p) U
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration + Kemfällning
Relation: Direktkontakt kund (5)
Support: Telefon dagtid, E-post (5)
Organisation: Egen organisation (5)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Avancerad felsökning, Provtagning utgående vatten (5)
Manual Egenkontroll (5)
Instruktioner Installation (5)
Teknisk beskrivning (3)
Utbildning entreprenörer (3)
Egen miljöarbete (1)
Ekonomi
Anst: 12
Start: 1990
Oms: 33000 tkr
Skandinavisk Ecotech AB (27p) U
Marknadsför:
 • Bioreningsverk - Fosforfilter
Relation: Direktkontakt kund (4)
Support: Telefon dagtid, E-post (4)
Organisation: Entreprenörsnätverk (3)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Provtagning utgående vatten (4)
Manual Egenkontroll (4)
Instruktioner Installation (3)
Teknisk beskrivning (1)
Utbildning entreprenörer (3)
Egen miljöarbete (1)
Ekonomi
Anst: 9
Start: 2010
Oms: 33500 tkr
Virbela Ateljé (24p) U
Marknadsför:
 • Damm & våtmark
 • Bioreningsverk - Fosforfilter
Relation: Direktkontakt kund (5)
Support: ()
Organisation: Egen organisation (5)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Avancerad felsökning (4)
Manual Egenkontroll (3)
Instruktioner Installation (3)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (3)
Egen miljöarbete (1)
Baga Water Technology AB (17p) G
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration - BDT
 • Minireningsverk - Kemfällning
Relation: Support via entreprenör (2)
Support: ()
Organisation: Entreprenörsnätverk (3)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll (2)
Manual Egenkontroll (2)
Instruktioner Installation (3)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (5)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 30
Start: 1992
Oms: 90000 tkr
FANN VA-teknik AB (12p) G
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration - BDT
 • Markbädd & Infiltration - WC&BDT
 • Markbädd & Infiltration + Kemfällning
 • Markbädd + Fosforfilter
Relation: Support via entreprenör (2)
Support: Säljtelefon (1)
Organisation: Organisation saknas (0)
Omfattning serviceavtal
Ingen service (0)
Manual Egenkontroll (1)
Instruktioner Installation (4)
Teknisk beskrivning (3)
Utbildning entreprenörer (5)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 56
Start: 1989
Oms: 112500 tkr
Bra Miljöteknik Sverige AB (11p) G
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration + Kemfällning
Relation: (3)
Support: ()
Organisation: Egen organisation (4)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll (4)
Manual Egenkontroll (0)
Instruktioner Installation (0)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 12
Start: 2010
Oms: 33000 tkr
Conclean AB (11p) G
Marknadsför:
Relation: Support via entreprenör (1)
Support: ()
Organisation: Entreprenörsnätverk (3)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll (3)
Manual Egenkontroll (1)
Instruktioner Installation (3)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 2
Start: 2013
Oms: 14000 tkr
Tranås Cementvarufabrik AB (8p) G
Marknadsför:
Relation: Support via entreprenör (1)
Support: ()
Organisation: Entreprenörsnätverk (3)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Provtagning utgående vatten (4)
Manual Egenkontroll (0)
Instruktioner Installation (0)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 25
Start: 2001
Oms: 59750 tkr
AB Evergeen Solutions (8p) G
Marknadsför:
 • Minireningsverk - Kemfällning
Relation: (2)
Support: ()
Organisation: Entreprenörsnätverk (3)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Provtagning utgående vatten (3)
Manual Egenkontroll (1)
Instruktioner Installation (1)
Teknisk beskrivning (1)
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 11
Start: 2007
Oms: 50333 tkr
Kenrex Envirotech AB (5p) G
Marknadsför:
Relation: Saknar kundstöd (1)
Support: ()
Organisation: Entreprenörsnätverk (3)
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll (1)
Manual Egenkontroll (0)
Instruktioner Installation (0)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 3
Start: 2007
Oms: 4210 tkr