User login

Om egenkontroll och service

Alla avloppsanläggningar behöver kontrolleras, att påstå något annat är som att säga att man inte behöver kontrollera olja och däcktryck på en bil. Anläggningar för hög skyddsnivå behöver också regelbundna serviceåtgärder för att fungera som det är tänkt.

Egenkontroll

Som fastighetsägare är det klokt att då och då titta till sin anläggning, lyfta på locket och se om allt ser normalt ut. Egenkontroll är faktiskt inte krångligare än så och det tar normalt bara några minuter att utföra. Genom att regelbundet kontrollera sin anläggning lär man sig också att uppfatta när något inte är som det ska och har möjlighet att åtgärda innan felet blir akut.
 
Men faktum är att man som fastighetsägare också ska föra loggbok när man utför åtgärder på anläggningen, t.ex. utbyte av kemikalier, slamtömmning och servicetillfällen. Det kan givetvis göras på papper i enlighet med den dokumentation som tillverkarna brukar lämna. Men för den som inte har koll på alla manualer är det enklare att föra en elektronisk loggbok.
 
Vi har tagit fram en kostnadsfri webbtjänst, en "Servicebok" som innehåller instruktioner och de standardåtgärder som behöver utföras på den egna anläggningen och där man kan registrera åtgärder samt tillkalla hjälp när nöden är stor.
 
Anläggningar för normal skyddsnivå behöver normalt inte service och därför heller inte ett servicekontrakt. Men även dessa kan krångla och tom sätta igen därför erbjuder vi fastighetsägare en livlina LÄNK. För en kostnad på 240 kronor per år hjälper vi till att jaga fatt på en serviceentreprenör om det uppstår något akut problem, någon som via telefon eller på plats kan hjälpa till att lösa problemet. Vi känner branschen, vi hittar rätt på de som är ansvariga för supporten hos alla tillverkare och representanter.

Servicekontrakt

Ingen fastighetsägare ska lämnas ensam med sin avloppsanläggning. De mer komplicerade anläggningarna för hög skyddsnivå behöver service och vårt fokus ligger på att knyta servicekontrakt mellan fastighetsägare och en serviceentreprenör. Serviceboken håller reda på alla grundläggande fakta om anläggningen, från början är det sannolikt installatören som är serviceentreprenör men det kan förändras. Anläggningar behöver regelbunden service för  att anläggningen ska fungera som avsett. Vi upprätthåller regelbundenheten, avlopp ska funka annars är det väl ingen idé att skaffa ett nytt.
 
Idag finns i princip tre nivåer på de servicekontrakt som finns på marknaden kopplat till kompetensen hos servicepersonalen och utförande av servicen.
  1. Periodisk kontroll av den tekniska funktionen + utbyte av filter och eventuella slitdelar
  2. Mätning och kontroll av utgående vatten
  3. Förmåga att analysera och åtgärda problem
Vår mission är att se till att små avlopp tas om hand och sköts på ett sätt så att de fungerar.
 
Ingen har avlopp som hobby, ingen borde lämnas ensam med sitt avlopp, alla borde ha ett servicekontrakt. Avloppsprocessens vårkampanj har i år budskapet: "RUT för Avloppservice", utnyttja dina rättigheter till skatteavdrag och bli en bättre avloppsskötare.