User login

Serviceboken

Även små avlopp behöver tillsyn och service för att de ska fungera och som fastighetsägare är man ansvarig för att då och då se till anläggningen (egenkontroll) och att dokumentera när man utför åtgärder på anläggningen (dokumentation som kommunen sedan kan begära in). Men på samma sätt som serviceboken till bilen blir det också värdeskapande och samtidigt ett stöd för det egna minnet.
 
Men egenkontroll är ofta lättare sagt än gjort, även om det innebär ett minimum av arbete. Avlopp är något man helst inte tänker på, inte förrän det slutar att fungera - och då är läget plötsligt akut. För att undvika problem behöver man som fastighetsägare förstå hur anläggningen fungerar och hur det ser ut när allt fungerar normalt. Det är det som egenkontroll handlar om och då har man också större chans att hantera situationen innan problemet blir akut.
 
Med Kretsloppsbolagets Servicebok (KB Service) får fastighetsägaren hjälp att sköta sin anläggning. Grundfunktionerna är kostnadsfria med funktioner som:
  • Tillgång till aktuella skötselanvisningar
  • Registrera egna åtgärder (t.ex. utbyte flockningsmedel)
  • Registrera servicetillfällen (t.ex. slamtömning, servicebesök)
  • Visa servicehistorik
  • Beställa service (kopplat till våra tjänster livlina och servicekontrakt)
  • M.fl. funktioner
Serviceboken är är en webbtjänst som ät utvecklad för att användas i mobiltelefon och padda men som också fungerar på en vanlig dator med internetuppkoppling. 

Testa gärna vår demoanläggning (Användare:demo, Lösenord:demoking).